Kalender

Augusti

Det är i svårt att planera i dessa rådande ”Corona” tider varför vi mer från vecka till vecka bestämmer vad vi kan göra och vilka samlingar vi vågar ha.

Vi ber er därför gå in här lite nu och då och titta om det finns något planerat.

Tisdag 4/8 kl.19 Bön för varandra och andra i kyrkan.

Söndag 30/8 kl.11 Höstterminens första gudstjänst/samling

Vi följer rekomendationerna i samband med Corona utbrottet . Ännu har vi inte valt att ställa in våra gudstjänster då vi inte är så många och kan sitta glest i kyrkan.

Varmt välkommen till  våra samlingar och gudstjänster