Kalender

Under större delen av hösten kommer våra samlingar och gudstjänster gå under temat evangelisation

Under hösten kommer vi att starta upp en projektkör för vana och ovana sångsugna. Vi kommer sjunga livsglada sånger och avsluta med någon forma av konsert framåt november. 

Kören är öppen för alla som vill sjunga!!! Vi kommer att träffas ca 3-5 tillfällen med start förhoppningsvis i September (beroende av körledare)

Vill du vara med kan du maila till kontakt@korskyrkan-molndal.se eller håll ögonen öppna här på anslagstavlan !

 September

 Söndag 2/9  kl.11.00 Gemensam gudstjänst med alla kyrkorna i Pingstkyrkan Mölndal.

Söndag 9/9 kl.18.00 Söndagkväll i Korskyrkan  Inget program ikväll /inställt

Söndag 16/9 kl.11.00 Gudstjänst Anders Pihl talar om ”Gud – den helige och kärleksfulle Skaparen”

Söndag 23/9 kl.18.00 Söndagkväll i Korskyrkan program ej bestämt

Lördagen 29/9 ca. kl.9 -16 Församlingsdag på Åhs Stiftsgård. Anmälan för mat m.m senast 22/8 till Magnus Hillerström eller till E-post: kontakt@korskyrkan-molndal.se  Öppet för alla som vill dela en gemenskapsdag med oss!

Söndag 30/9 får du gärna fira gudstjänst i någon kyrka i din närhet.

Oktober

Söndag 7/10 kl.18.00 Söndagkväll i Korskyrkan med bibelsamtal om ”Människan – den syndfulla varelsen”, Anders Pihl

Söndag 14/10 kl.11.00 Gudstjänst Olof Rugarn talar om ”Kristus – den barmhärtige befriaren”

Söndag 21/10 kl.18.00 Söndagkväll i Korskyrkan

Söndag 28/10 kl. kl 11 Gudstjänst Olof Rugarn talar om ”Vårt nödvändiga gensvar”