Kalender

Maj

Det är svårt att planera i den rådande ”Corona” tiden varför vi mer från vecka till vecka bestämmer vad vi kan göra och vilka samlingar vi vågar ha.

Vi ber er därför gå in här lite nu och då och titta om det finns något planerat.

Söndag 3/5  är det vår kvällstid (18)och i dagsläget har vi inget planerat.

Söndag 10/5 kl.11 Välkommen till en mindre andakt/gudstjänst inne i kyrkan. Vid gott väder är vi eventuellt ute i kyrkans trädgård. Anders Pihl är ansvarig.

Söndag 17/5 kl.18 Församlingsmöte

Söndag 24/5 kl.11  Gudstjänst (Kristi himmelsfärdshelgen)

Söndag 31/5 kl.18 En enkel samtalskväll med Pingstens tema. Vi samtalar om Pingstens budskap och vågar  gärna ställa de lite ”knepigare” frågorna till varandra att samtala om. Marianne R leder samlingen

Vi följer rekomendationerna i samband med Corona utbrottet . Ännu har vi inte valt att ställa in våra gudstjänster då vi inte är så många och kan sitta glest i kyrkan.

Varmt välkommen till  våra samlingar och gudstjänster